61-42 ΑΞΟΝΑΣ ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ 1000 KGR 5/66/112

ΑΞΟΝΑΣ ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ 1000 KGR 5/66/112
1637321530190